CONNEX STUDIEPUNT
HET PUNT VOOR LEERBEGELEIDING

Als het even niet zo goed gaat....

Komt er niet uit wat er in zit?
Zijn er concentratieproblemen?
Is er faalangst?
Presteer je onder je niveau?
Is er een leerachterstand?
Zijn er problemen met het maken van huiswerk?

Veel kinderen vanaf groep 7/8 hebben moeite met leren en vanaf de brugklas wordt er op dit gebied veel van hen verwacht.
Opvallend is dat veel kinderen in de 2e of 3e van het voortgezet onderwijs hulp nodig hebben: vaak was de start nog wel ok, maar vallen opeens de cijfers tegen.

De Ik leer leren-training is een programma voor alle kinderen en jongeren die vastlopen in hun schooltaken of slimmer willen leren.

Het doel van de training is:
* Opsporen en opheffen van leerblokkades, leerbelemmeringen en hiaten;
* Omgaan met concentratieproblemen;
* Omgaan met faalangst;
* Omgaan met motivatie;
* Aanleren van helpende leerstrategieën;
* Leren van een goede leerorganisatie;
* Inzicht in eigen leermogelijkheden;
* Leren van elkaar;
* Ervoor zorgen dat kinderen (de ‘luikjes’) open staan voor het opnemen van lesstof.

Er wordt individueel of in groepjes van maximaal 6 kinderen gewerkt.
Het programma Ik Leer Leren bestaat uit 5 wekelijke bijeenkomsten van 1,5 uur.
Iedere bijeenkomst heeft een vast structuur waarbij rust en activiteiten elkaar afwisselen. Leren ontspannen en concentreren spelen een belangrijke rol. Elke bijeenkomst heeft eigen thema.

De training kan ook individueel worden gegeven, waarbij we nog beter kunnen inzoomen op wat uw kind écht nodig heeft.

We hebben diverse trainingen mogen geven, zowel individueel als ook in (klein) groepsverband en de conclusie is: HET WERKT!


Tarieven 

Ik leer leren training in groepsverband:
• Ik leer leren - training 5 bijeenkomsten x 1,5 uur:  € 200
• Ik leer leren - werkboek € 37,50 (verplicht)

Ik leer leren training individueel:
• Ik leer leren - training per bijeenkomst x 1 uur:  € 50
• Ik leer leren - werkboek € 37,50 (verplicht)